Dienstverlening van binnenuit

Om van waarde te blijven zijn organisaties genoodzaakt zich aan te passen aan de huidige sterk veranderende omgeving. Dat betekent andere dienstverlening, andere werkwijzen, andere skills en competenties, andere systemen en vaak een andere organisatiestructuur met andere leidinggevenden.

 

Deze noodzakelijke veranderingen werpen pas hun vruchten af wanneer ook in teams en bij individuele medewerkers deze veranderingen zijn verankerd. Daar zitten vaak knelpunten. Immers, naast het verschil van kennis en ervaring hebben medewerkers hun eigen werkopvatting welke zich in de loop der tijd heeft kunnen vormen. Bovendien hebben zij talrijke veranderingen en wijzigingen in structuur en leidinggevenden meegemaakt met wisselende beleving en resultaat.

 

Hoe realiseer je snel deze integrale verankering wanneer je telkens moet meebewegen met je veranderende omgeving.

 

PH Consultancy helpt klantcontactomgevingen met deze verankering. Onze expertise richt zich daarbij op verandering van binnenuit. Binnen de afdeling, binnen het team en vanuit de persoonlijke overtuiging van het individu. Daarmee creëren wij samen met de organisatie een toekomstbestendige, wendbare en persoonlijke dienstverlening, een dienstverlening van binnenuit.

 

 

Paul Hermsen