Opstart

Gelukkig, eindelijk ligt er een plan: het staat op papier, na enkele versies hebben het MT en het bestuur daar een klap op gegeven, een projectleider is benoemd, er is een communicatieplan, een projectstructuur en een planning. In een kick-off bijeenkomst is het plan met de organisatie gedeeld en toegelicht. Er is weer een project op de rit gezet.

 

Daarna hoor je dat projectmedewerkers teveel afstemmen, teveel fouten maken, teveel herstellen en geen draagvlak krijgen. Een impasse lijkt te zijn ontstaan op diverse vlakken. Medewerkers, die het al druk genoeg hebben, voelen zich lijdend voorwerp en doen (in)formeel van zich spreken. Het project wordt herkauwd op het hoogste niveau. Soms wordt een aanvullend onderzoek ingezet, of gaat een MT-lid of bestuurder kort op de bal zitten. Herkent u dit?

 

PH Consultancy kan u helpen deze situatie te voorkomen. Door alert te zijn op en anderen bewust te maken van de randvoorwaarden voor het welslagen van een project of ontwikkeling, die niet aan het papier zijn toevertrouwd, zoals behoefte aan erkenning, inbreng, ondersteuning, fluctuatie in verandertempo, gevoel van gelijkwaardigheid en draagvlak.