Katalysator

Dit is het maximale wat we kunnen doen. Sneller en beter gaat niet, anders is het niet te behappen. Er is geen capaciteit en ook geen budget meer. De grens is bereikt. Echter, ontwikkelingen of wetgeving vragen om meer snelheid en efficiëntie.

 

Wat zijn de fasen, de tussendoelstellingen, wat is het proces in de keten? Hoe zien de direct betrokkenen de ontwikkeling verlopen? Vinden zij dat de goede dingen worden gedaan? Waarin zien zij de verbetering?

 

Onze meerwaarde is om de inbreng van betrokkenen richting te geven en effectief te maken, zodat enerzijds onnodige schakels worden geëlimineerd en anderzijds nog meer energie vrijkomt bij de betrokkenen. Immers is de oplossing zelf gekozen.