Bouw eerst aan je team

De afgelopen 15 jaar heeft het belang van coaching, ontwikkeling en empowerment van medewerkers een hoge vlucht genomen: verantwoordelijkheid nemen voor je eigen ontwikkeling, feedback geven en elkaar aanspreken, medewerkersgerichte benadering, oog voor elkaar, ieder wordt betrokken en doet mee, medewerkers in hun kracht zetten, het goede gesprek etc.

 

Echter na de afgelopen decennium interim-management in vele gemeenten ontmoeten wij nog steeds medewerkers die zich niet gehoord of begrepen voelen, die zich in een keurslijf van instructies en restricties bevinden, die van de ene op andere dag verantwoordelijkheid, initiatief, resultaatgedrevenheid moeten tonen maar niet weten hoe.

 

Ondanks investeringen in kennis en inspanningen om mensgerichte accenten in management te integreren en medewerkers te empoweren, lukt het kennelijk niet om individuen en teams in hun kracht te zetten, lukt het niet om ervoor te zorgen dat leidinggevenden en medewerkers hun talent, passie en eigenheid volledig in het werk kunnen storten. Hoe komt dat nu dat het niet lukt ondanks al onze inspanningen? Waar ligt de oplossing dan wel?

 

Het artikel “Bouw eerst aan je team” vertelt dat de oplossing binnen handbereik is. We hebben genoeg kennisgenomen van veranderstrategieën  en -concepten. In de toepassing wordt echter de oprechtheid en authenticiteit door betrokkenen niet gevoeld. Daarom voelen en vinden we geen verbinding en kunnen we geen verbinding teweegbrengen. Het begint bij jezelf, hoe je bent en wat je uitstraalt, en het is geen kunstje dat je doet. Het vergt een intrinsieke verandering in je perspectief van werk- en soms mensrelaties. Het artikel geeft concrete handvatten die, mits ter harte genomen, in korte tijd de sfeer en samenwerking binnen je afdeling of binnen je teams ten goede zal keren.