Verankering

Verankering is niet de situatie wanneer beheer is georganiseerd. Verankering is wanneer de nieuwe ontwikkeling tot nieuwe cultuur is verheven: nieuwe gedeelde waarden, normen en gedrag, maar ook beleving.

 

Dit bereik je door zo vroeg mogelijk aandacht eraan te geven. Door medewerkers zo vroeg mogelijk te trainen in gedrag die de nieuwe cultuur vertegenwoordigd. Door vragen te stellen, opmerkingen te plaatsen die uitlokken tot het beoogde gedrag en bedenkingen t.a.v. het huidige gedrag. Door de discrepantie bloot te leggen tussen huidige normen, waarden en gedrag, en de nieuwe doelen, waarvan men de noodzaak heeft ingezien en gezamenlijk daartoe heeft besloten.

 

Een ieder heeft het in zich om te veranderen en een bijdrage te leveren aan de verandering.