Scan uw kcc

Er speelt veel op dit moment binnen uw organisatie. U neemt deel aan besluitvorming over ontwikkelingen op concernniveau, en bent vervolgens verantwoordelijk voor verschillende cruciale projecten, en u geeft daarnaast ook leiding aan een klantcontactafdeling die de stap naar de toekomst aan het maken is. De klantcontactafdeling functioneert gestaag, maar u zou willen dat u meer tijd zou hebben om de ontwikkeling structureler aan te pakken, en dat u vanuit het overzicht over alle relevante aspecten de juiste prioriteiten kunt stellen. Ook zou u het gedachtengoed over klantbeleving en klantbenadering, die door uw afdeling wordt uitgedragen, eindelijk eens binnen de gehele organisatie willen doen landen.

In dat geval biedt een scan van uw klantcontact afdeling uitkomst. Deze zou u en uw medewerkers, maar ook uw directe collega-leidinggevenden en hun afdelingen helpen om de juiste focus te krijgen en te houden om te allen tijde de juiste besluiten te nemen ten behoeve van de klant.

Zou een scan u verder helpen? Leest u hierover ons artikel “Maak een scan van uw klantcontactafdeling”.